Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Archive for July 13th, 2016

Участие в програмите за саниране – ръководство за активни граждани

Wednesday, July 13th, 2016

Сдружение “За Земята” представя помагало за гражданско участие в програмите за саниране. То цели да подпомогне гражданите да разберат по-добре процеса на обществените поръчки, основни правила при изпълнението на качествено строителство и основните мерки, които правят обновяването на сградите качествен проект, постигащ висок клас на енергийна ефективност.    Sanirane_Manual