Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Archive for July 1st, 2016

Насърчаване на интеграцията на мигрантите и бежанците в селските райони, наръчник

Friday, July 1st, 2016

“Насърчаване на интеграцията на мигрантите и бежанците в селските райони” – нов наръчник за изграждане на капацитет за НПО подготвен от Асоциацията Euracademy в рамките на проекта “Селски НПО: Катализатори за социална интеграция и устойчиво развитие” На английски език, 56 стр.    Manual_Eng http://bit.ly/29kDWMa