Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Archive for July 4th, 2016

Селфи 2015 – виртуална снимка на активно работещите НПО от Стара Загора

Monday, July 4th, 2016

Проучването „Селфи 2015” се проведе в периода 05.10 – 11.11.2015 година сред неправителствени организации в Стара Загора. Целта на проучването беше: да направи виртуална снимка на активно работещите НПО от Стара Загора, да бъдат изведени добрите постижения на всяка местна организация, да бъдат идентифицирани все още неразработени каузи, да се очертаят значимите за Стара Загора проблеми, за решаването на които […]