Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Насърчаване на интеграцията на мигрантите и бежанците в селските райони, наръчник

By rraycheva | July 1, 2016

“Насърчаване на интеграцията на мигрантите и бежанците в селските райони” – нов наръчник за изграждане на капацитет за НПО
подготвен от Асоциацията Euracademy в рамките на проекта “Селски НПО: Катализатори за социална интеграция и устойчиво развитие”
На английски език, 56 стр.

pdf_icon   Manual_Eng

manual

http://bit.ly/29kDWMa

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Социални дейности | Comments Off on Насърчаване на интеграцията на мигрантите и бежанците в селските райони, наръчник

Comments are closed.