Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Селфи 2015 – виртуална снимка на активно работещите НПО от Стара Загора

By rraycheva | July 4, 2016

Проучването „Селфи 2015” се проведе в периода 05.10 – 11.11.2015 година сред неправителствени организации в Стара Загора. Целта на проучването беше: да направи виртуална снимка на активно работещите НПО от Стара Загора, да бъдат изведени добрите постижения на всяка местна организация, да бъдат идентифицирани все още неразработени каузи, да се очертаят значимите за Стара Загора проблеми, за решаването на които е необходимо мобилизиране и на гражданска енергия. Това е първото детайлно проучване на гражданските организации в едно населено място в
последните години. Анкетата е част от проект “Селфи 2015. Върховенство на гражданството” на Клуб „Отворено Общество” – Стара Загора, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014

pdf_icon   Selfi2015_Results

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on Селфи 2015 – виртуална снимка на активно работещите НПО от Стара Загора

Comments are closed.