Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Участие в програмите за саниране – ръководство за активни граждани

By rraycheva | July 13, 2016

Сдружение “За Земята” представя помагало за гражданско участие в програмите за саниране.

То цели да подпомогне гражданите да разберат по-добре процеса на обществените поръчки, основни правила при изпълнението на качествено строителство и основните мерки, които правят обновяването на сградите качествен проект, постигащ висок клас на енергийна ефективност.

pdf_icon   Sanirane_Manual

 

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Икономическо развитие | Comments Off on Участие в програмите за саниране – ръководство за активни граждани

Comments are closed.