Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Archive for August 2nd, 2016

Oбучение “Управление на проекти, финансов мениджмънт и отчитане”

Tuesday, August 2nd, 2016

От 12 до 14 септември 2016 г., Международен Алианц за Развитие организира обучение “Управление на проекти, финансов мениджмънт и отчитане” в рамките на проект “CooperActive” II, програма Erasmus+ на Европейската Комисия. Срок за заявления за участие: 31.08.2016 В обучението могат да участват: Представители на НПО, които имат текущи проекти по програмите Erasmus+ и Европа за […]

Успешни в дебатите, помагало

Tuesday, August 2nd, 2016

Информацията, събрана в това помагало, дава основни напътствия какво представляват дебатите и какви грешки се допускат при аргументация. Освен това са разработени теми по обществено значими теми, свързани с демократичното гражданство, които ще помогнат на младежите при тяхната подготовка за дебатиране. Изяснени са понятия и са дадени примери от България и чужбина. Настоящото помагало е […]