Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Archive for August 4th, 2016

Как да създадем и финансираме Център за развитие на общността

Thursday, August 4th, 2016

С цел да мобилизира и насърчи местни, регионални и национални институции и организации да подкрепят създаването на Центрове за развитие на общността, Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ изработи брошура, която в същото време съдържа и множество полезни идеи и предложения за това какво е Център за развитие на общността, защо и къде трябва […]