Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Archive for August 8th, 2016

Наръчник за уеб-достъпност

Monday, August 8th, 2016

Целта на наръчника е да разгледа уеб достъпността, стандартите и критериите за уеб достъпност, отнесени към хората със зрителни увреждания. Наръчникът за уеб-достъпност е изработен по проект “Гражданска инициатива за уеб-достъпност в публичния сектор“ на Фондация „Хоризонти“    Naruchnik za web dostupnost  

Наръчник за обществени обсъждания

Monday, August 8th, 2016

Форум Гражданско Участие издаде Наръчник за организиране и провеждане на обществени обсъждания. Изданието е насочено към кметове на кметства, районни администрации и общински експерти, като целта е да ги улесни на различните етапи, през които преминава организацията и провеждането на едно обществено обсъждане – от подбора и мотивирането на участниците, през подготовката и разпространението на […]