Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Archive for August 22nd, 2016

Методология за организиране на информационна инициатива „Форум театър”

Monday, August 22nd, 2016

Форум театърът представлява ефективно средство за интервенция на социално, политическо, образователно равнище. Методът се основава на използването на театралния език. Център за образование, култура и екология 21    Centar21_interaktivni-metodiki_infokampanii_domashno-nasilie

За правата на детето – образователни материали за интерактивно обучение

Monday, August 22nd, 2016

Обучителният пакет с материали за интерактивно обучение е предназначен за повишаване на знанията и информираността на децата за техните права и отговорности, където темата за домашното насилие и насилие основано на полов се разглежда като възможна заплаха за здравето, живота и развитието на детето в семейна среда. В обучителния пакет материали „За правата на детето“ […]