Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Успешни в дебатите, помагало

By rraycheva | August 2, 2016

Информацията, събрана в това помагало, дава основни напътствия какво представляват дебатите и какви грешки се допускат при аргументация. Освен това са разработени теми по обществено значими теми, свързани с демократичното гражданство, които ще помогнат на младежите при тяхната подготовка за дебатиране. Изяснени са понятия и са дадени примери от България и чужбина.

Настоящото помагало е разработено в рамките на Проект: BG05/1647 „Бъди активен!”, чиято основна цел е да допринесе за подобряване интеграцията и активното гражданство на младежите и представителите на НПО, работещи с младежи чрез повишаване на тяхната мотивираност, компетенции и инициативност.

pdf_icon   debati-pomagalo

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Младежки инициативи | Comments Off on Успешни в дебатите, помагало

Comments are closed.