Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Методология за организиране на информационна инициатива „Форум театър”

By rraycheva | August 22, 2016

Форум театърът представлява ефективно средство за интервенция на социално, политическо, образователно равнище. Методът се основава на използването на театралния език.

Център за образование, култура и екология 21

pdf_icon   Centar21_interaktivni-metodiki_infokampanii_domashno-nasilie

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Социални дейности | Comments Off on Методология за организиране на информационна инициатива „Форум театър”

Comments are closed.