Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Archive for January 9th, 2017

Наръчник за отразяване на трагични събития и инциденти

Monday, January 9th, 2017

Наръчникът съдържа: техники за разказване на историите на хора, преживели травматични събития; добри международни практики; опит на български журналисти, работещи на терен; съвети от практикуващ прихотерапевт.    Наръчник-на-АЕЖ-България

Инструмент за оценка на социалното въздействие, проектиран специално за неправителствени организации

Monday, January 9th, 2017

Social Impact Navigator е инструмент за оценка на социалното въздействие, проектиран от германската компания  PHINEO специално за неправителствени организации. Ръководство е на английски език и се разпространява безплатно.  В 130-те страници има обяснения стъпка по стъпка и практически примери, които да помогнат на организации от всякакъв размер да бъдат по задълбочено ориентирани към въздействието, което постигат. Предложени са практически комплексни въпроси, […]

ТРЕТИ ДОКЛАД ЗА ГРАЖДАНСКО НАБЛЮДЕНИЕ НА ФОНДОВЕТЕ НА ЕС В БЪЛГАРИЯ, 2016

Monday, January 9th, 2017

Това е третият доклад на Коалицията за устойчиво ползване на европейските фондове (КУПФЕС) в България. В него се анализират резултатите от използването на структурните фондове в България през първия й финансов период като член на Европейския съюз. В рамките на проект, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България, Информационен и учебен център по […]