Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Archive for January 10th, 2017

Обобщена справка с информация за актуални конкурси в различни тематични направления по програма “Хоризонт 2020” на ЕС

Tuesday, January 10th, 2017

Справката съдържа информация за общо 89 конкурса (от които: 86 конкурса за финансиране на проекти и 3 конкурса за награди, с финансово изражение), както следва: – 19 конкурса с краен срок през месец януари 2017 г.; – 47 конкурса с краен срок през месец февруари 2017 г.; – 20 конкурса с краен срок през месец […]