Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Archive for January 31st, 2017

Десети национален фолклорен конкурс, Русе 17 – 18 март 2017

Tuesday, January 31st, 2017

Заявки за участие се приемат до 20.02.2017 г. Цел: Популяризиране на българския музикален фолклор и приобщаване на младото поколение към българската култура. Раздели: І. Народно пеене – индивидуални изпълнители ІІ. Инструменталисти – индивидуални изпълнители ІІІ. Камерни вокални и инструментални групи ІV. Хорови състави, оркестри и ансамбли Десетото издание на конкурса е включено в програмата на […]

Изследване на личното усещане за сигурност, доверието в институциите ивъзможностите за подобряване на средата за сигурност през 2016 година

Tuesday, January 31st, 2017

Фондация „Общество и сигурност“, 2017    o_s_2017 В периода май – септември 2016 г. беше проведено изследване с цел да се да се измери личното усещане за сигурност на гражданите на Република България и да се установи какви са техните очаквания по отношение на националните политики за сигурност и дейността на правоохранителните институции. ИЗВОДИ: Гражданите […]

Наръчник на младия доброволец в спорта

Tuesday, January 31st, 2017

Издава Асоциация за развитие на българския спорт. Наръчникът е предназначен за тези, които искат да бъдат доброволци, както и за тези, които се занимават с управление на доброволци. Той може да бъде полезен за всеки, които се интересува от човешките взаимоотношения в сферата на спорта.    naruchnik_dobrovoltsi_sporta_2017

Родителски наръчник за по-успешна комуникация с децата ни и техните учители

Tuesday, January 31st, 2017

Издава се в рамките на проект „Българско даскало“ на Фондация „КУЗМАНОВ“. Проектът се реализира по програма „Дъга“ на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ с финансовата подкрепа на Фондация „Велукс“. Интересна и полезна информация, която ще ви помогне по-добре да комуникирате с вашето дете и неговите учители, начините ви на активно включване в училищния живот и […]