Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

ЕК публикува първия единен доклад за изпълнението на четирите макрорегионални стратегии на ЕС

By rraycheva | January 17, 2017

За региона на Балтийско море, за Дунавския регион, за Адриатическия и Йонийски регион, за Алпийския регион.

На български език.

pdf_icon   report_implem_macro_region_strategy_bg

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Евроинтеграция | Comments Off on ЕК публикува първия единен доклад за изпълнението на четирите макрорегионални стратегии на ЕС

Comments are closed.