Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Национален конкурс за литературно творчество “Водата – извор на живот”

By rraycheva | January 17, 2017

Срок на изпращане на произведенията:  2 март 2017 г.

Министерство на образованието и науката, РИО-Бургас, Национален дворец на децата, Община Бургас, Център за подкрепа на личностното развитие – Бургас, Център за подкрепа на личностното развитие – Бургас, организират Национален конкурс за литературно творчество “Водата – извор на живот” с мото „Чиста  вода – чиста планета”.

І. ЦЕЛИ: Конкурсът има за цел да поощрява и утвърждава интереса на учениците към литературата и творчеството. Да се стимулират тяхната творческа изява, любов към изкуството и личната им позиция за опазване и използване на водите и съхраняване на природата.

ІІ. УЧАСТНИЦИ: Ученици от 1-ви до 12-ти клас в 3 възрастови групи от всички училища, школи и извънучилищни звена от страната:

І-ва възр.гр. – 1-4 клас

ІІ-ра възр.гр. – 5-8 клас

III-ра възр.гр.- 9-12 клас

Конкурсът е в два раздела:

– Поезия- за всички възрастови групи

– Проза-  разказ – за всички възрастови групи

Право на участие имат всички ученици от 1 до 12 клас. Всеки участник може да представи  едно стихотворение и/или един разказ. Всяко учебно заведение или школа може да участва с до трима участници с по едно произведение във възрастова група и раздел.

За повече информация вижте приложения файл:

вода-литература

Topics: Новини | Comments Off on Национален конкурс за литературно творчество “Водата – извор на живот”

Comments are closed.