Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Национален конкурс за рисунка и приложно изкуство “ВОДАТА – ИЗВОР НА ЖИВОТ”

By rraycheva | January 17, 2017

Краен срок: 2 март 2017 г.

Министерство на образованието и науката, РИО-Бургас, Национален дворец на децата, Община Бургас, Център за подкрепа на личностното развитие – Бургас, Център за подкрепа на личностното развитие – Бургас, Училищно настоятелство към ОДК – Бургас организират Национално състезание за Национален  конкурс за рисунка и приложно изкуство “ВОДАТА – ИЗВОР НА ЖИВОТ” с мото „Чиста вода – чиста планета.”

І. ЦЕЛИ: Да се даде възможност за изява на творческите заложби на децата и учениците, както и да се стимулира техният интерес към решаване на проблемите с опазване и използване на водите и съхраняване на природата. Конкурсът има за цел е да се превърне в място за обмен на знания, умения и нови идеи.

ІІ. УЧАСТНИЦИ: Ученици от 1-ви до 12-ти клас в 3 възрастови групи на всички училища, школи и извънучилищни звена от страната:

Конкурсът се провежда в три възрастови групи:

І-ва възрастова група. – 1-4 клас

ІІ-ра възрастова група – 5-8 клас

III-ра възрастова група- 9-12 клас

Всяко училище, школа или клуб може да представи най-много три рисунки  и/или  три приложни творби в съответната възрастова група, т.е. максимум 9 броя.

Жанров обхват: графика, акварел, живопис, приложно творчество (керамика, стъклопис и батик).Приложните творби да са  леснопреносими и подходящи за експониране върху маси.

Материали и техника: по избор

Формат на творбите без паспарту 35/50

За повече информация вижте приложения файл:

вода- рисунка

Topics: Новини | Comments Off on Национален конкурс за рисунка и приложно изкуство “ВОДАТА – ИЗВОР НА ЖИВОТ”

Comments are closed.