Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Национален конкурс за фотография “Водата – извор на живот”

By rraycheva | January 17, 2017

Краен срок: 2 март2017 г.

Министерство на образованието и науката, РИО-Бургас, Национален дворец на децата, Община Бургас, Център за подкрепа на личностното развитие – Бургас, Център за подкрепа на личностното развитие – Бургас, организират Национален  конкурс за фотография “Водата – извор на живот” с мото „Чиста вода – чиста планета”.

І. ЦЕЛИ: Да се даде възможност за изява на творческите заложби на децата и учениците, както и да се стимулира техният интерес към решаване на проблемите с опазване и използване на водите и съхраняване на природата. Конкурсът има за цел е да се превърне в място за обмен на знания, умения и нови идеи.

ІІ. УЧАСТНИЦИ: Ученици от 6-ти до 12-ти клас в 2 възрастови групи на всички училища, школи, клубове и извънучилищни звена от страната.

Конкурсът се провежда в две възрастови групи:

І-ва възрастова група. – ученици 6-8 клас

ІІ-ра възрастова група – ученици 9-12 клас

Всяко учебно заведение може да се представи с най-много 2 творби от възрастова група.

За повече информация вижте приложения файл:

вода- фото

 

Topics: Новини | Comments Off on Национален конкурс за фотография “Водата – извор на живот”

Comments are closed.