Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Национално състезание за мултимедийни презентации “ВОДАТА – ИЗВОР НА ЖИВОТ”

By rraycheva | January 17, 2017

Заявки за участие и мултимедийните презентации на CD или USB – флаш памет се приемат до 29 февруари 2016 г.

Министерство на образованието и науката, РИО-Бургас, Национален дворец на децата, Община Бургас, Център за подкрепа на личностното развитие – Бургас, Център за подкрепа на личностното развитие – Бургас, Училищно настоятелство към ОДК – Бургас организират Национално състезание за мултимедийни презентации  “ВОДАТА – ИЗВОР НА ЖИВОТ” с мото “Чиста вода – чиста планета”.

Състезанието е част от образователния модел, чиято цел е да предостави възможност на учениците за съвместна работа, обмяна на опит и идеи за опазване и използване на водите и съхраняване на природата.

УЧАСТНИЦИ: Ученици от 6-ти до 12-ти клас, разделени в 2 възрастови групи, от всички училища, клубове, школи и извънучилищни звена от страната:

Мултимедийните презентации трябва да представят работа по значим проблем или по проект/проекти с практически и изследователски характер.

Участниците трябва да са усвоили  знания за водата като абиотичен фактор; на природната среда, като природен ресурс и среда на живот; Да познават екологични проблеми, касаещи чистотата на водите в България и начините за тяхното решаване; Да имат отлични умения за публично представяне и защита на идеи и проекти; Да имат умения за естетическо и техническо оформяне на мултимедийната презентация по тематичното направление на състезанието.

За повече информация вижте приложения файл:

вода- презентация

 

Topics: Новини | Comments Off on Национално състезание за мултимедийни презентации “ВОДАТА – ИЗВОР НА ЖИВОТ”

Comments are closed.