Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Организация Дром и БХС с петиция за промяна на ЗУТ в частта му за сегрегираните квартали, която да даде възможност за узаконяване на жилища, строени след 2001 г.

By rraycheva | January 17, 2017

Сдружение „Организация Дром“, Видин, съвместно с Български хелзинкски комитет, реализира проект „Равен достъп до жилища за роми в град Видин“.

Проблемите с незаконното строителство в ромските квартали на България са сходни. Последните години общинските власти започнаха да разрушават къщи в ромските квартали, тъй като терените, върху които са застроени къщите, са общинска собственост. Някои семейства остават на улицата без подслон, а на други им биват предоставяни общински имоти, които обаче са негодни за живеене.

България е подписала редица международно-правни документи, Конвенцията за правата на човека на ООН вкл. Когато хора остават без единствения си дом вследствие на извеждане от домовете им или тяхното разрушаване, това е нарушаване на Конвенцията.

Целта на петицията е промяна на ЗУТ в частта му за сегрегираните квартали в България, които в момента са 28 на брой.

Темата по проблемите за незаконните жилища на ромското малцинство и ангажиментите на държавата в случаи на принудително извеждане на семейства, бе широко обсъдена през месец ноември 2016 г. на кръгла маса във Видин. В срещата взеха участие институции и неправителствени организации.

Г-жа Даниела Михайлова от Софийска адвокатска колегия сподели, че въпреки че проблемът с незаконното строителство е отдавна и няма Регулационен план, все пак Общината има намерение да предложи на хората, които живеят там, начин да станат собственици на земята.

Петицията на Организация Дром и Български хелзинкски кометит се застъпва за едно от основните човешки права, което е правото за достъп до жилище.  Всеки човек има право на равен достъп до жилище, без оглед на неговото финансово състояние и етнически произход.

Подпишете петицията, за да не остават хора без дом!

До 2012 г. Дирекцията за национален строителен контрол е издала 6080 заповеди за събаряне на незаконни постройки в страната, от които 522 за жилищни нужди. От тях 501 са сгради, собственост на семейства от малцинството. След влизане в сила на новия Закон за устройство на територията (ЗУТ) не могат да бъдат узаконени жилища, строени след 2001 г.

 

Сайт на сдружение „Организация Дром”, Видин.

http://drom-vidin.org/drom/?q=bg/node/132

Това е линк към сайта на НМД, където е публикувана новината.

Topics: Новини | Comments Off on Организация Дром и БХС с петиция за промяна на ЗУТ в частта му за сегрегираните квартали, която да даде възможност за узаконяване на жилища, строени след 2001 г.

Comments are closed.