Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Черна книга на правителственото разхищение в България

By rraycheva | January 17, 2017

Второто издание на “Черната книга” разказва 15 истории за прахосничеството на публичен ресурс в България. Книгата се издава от Фондация за свободата “Фридрих Науман”, 2016.

pdf_icon   Black_Book_2016-online-version

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Добро управление, Икономическо развитие | Comments Off on Черна книга на правителственото разхищение в България

Comments are closed.