Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Родителски наръчник за по-успешна комуникация с децата ни и техните учители

By rraycheva | January 31, 2017

Издава се в рамките на проект „Българско даскало“ на Фондация „КУЗМАНОВ“. Проектът се реализира по програма „Дъга“ на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ с финансовата подкрепа на Фондация „Велукс“.

Интересна и полезна информация, която ще ви помогне по-добре да комуникирате с вашето дете и неговите учители, начините ви на активно включване в училищния живот и не на последно място – да разберете вашите права и задължения на родител.

pdf_icon   Родителски наръчник

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Образование/Култура | Comments Off on Родителски наръчник за по-успешна комуникация с децата ни и техните учители

Comments are closed.