Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Как да създадем и финансираме Център за развитие на общността

By rraycheva | August 4, 2016

С цел да мобилизира и насърчи местни, регионални и национални институции и организации да подкрепят създаването на Центрове за развитие на общността, Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ изработи брошура, която в същото време съдържа и множество полезни идеи и предложения за това какво е Център за развитие на общността, защо и къде трябва да създадем такъв център, какви ресурси са необходими да създадем ЦРО, кой може да създаде ЦРО и от къде да намерим финансиране за дейността на ЦРО.

Центърът трябва да е съвместна инициатива на неправителствена организация, работеща в съответната местна ромска общност и на общината. За да може да изпълни функциите си, ЦРО следва да бъде организиран и ръководен от НПО. Подкрепата и съдействието на общината е ключово за устойчивостта на осъществяваните дейности.

pdf_icon   cro

CRO

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Социални дейности | Comments Off on Как да създадем и финансираме Център за развитие на общността

Comments are closed.