Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Наръчник за уеб-достъпност

By rraycheva | August 8, 2016

Целта на наръчника е да разгледа уеб достъпността, стандартите и критериите за уеб достъпност, отнесени към хората със зрителни увреждания.

Наръчникът за уеб-достъпност е изработен по проект “Гражданска инициатива за уеб-достъпност в публичния сектор“ на Фондация „Хоризонти“

pdf_icon   Naruchnik za web dostupnost

 

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Социални дейности | Comments Off on Наръчник за уеб-достъпност

Comments are closed.