Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Практическо разработване на проектни идеи и работа с проектна документация, 14 – 16 септември 2016

By rraycheva | August 9, 2016

От 14 до 16 септември 2016 г., Международен Алианц за Развитие организира Обучение “Практическо разработване на проектни идеи и работа с проектна документация“в рамките на проект “CooperActive” II, програма Erasmus+ на Европейската Комисия.

Срок за заявления за участие: 05.09.2016

Обучението включва следните модули:

Желаещите да вземат участие в обучението е необходимо да изпратят в срок до 31.08.2016 попълнен формуляр за кандидатстване на [email protected] със заглавие на писмото “Практическо разработване на проектни идеи“

В края на обучението вие ще притежавате основни познания и умения необходими при изготвяне на проектно предложение; ще бъдете запознати с методологията на разработване, управление, мониторинг и оценка на проекти, с източниците на информация за финансиране на проекти.

Обучението ще се проведе в град София, хотел Адриа. Всички разходи, свързани с настаняване, логистика и материали ще бъдат осигурени от бюджета на проекта.

Повече информация на: [email protected] или  0887 584 054

application form_razrabotvane na proektni idei

Invitation_razrabotvane na proektni idei

Topics: Новини | Comments Off on Практическо разработване на проектни идеи и работа с проектна документация, 14 – 16 септември 2016

Comments are closed.