Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

За правата на детето – образователни материали за интерактивно обучение

By rraycheva | August 22, 2016

Обучителният пакет с материали за интерактивно обучение е предназначен за повишаване на знанията и информираността на децата за техните права и отговорности, където темата за домашното насилие и насилие основано на полов се разглежда като възможна заплаха за здравето, живота и развитието на детето в семейна среда.

В обучителния пакет материали „За правата на детето“ чрез различни казуси, ролеви игри, занимателни задачи и творчески дейности децата ще научат повече за своите права и отговорности; ще придобият знания и умения за участие в разнообразни ситуации за разрешаване на конфликти, ще разширят познанията си по теми, свързани с правото им на образование, гражданство, самоличност и религия, свобода на изразяване и право на информация, закрила от насилие. Обучителният пакет материали е предназначен за развиване на гражданско съзнание и поведение, основаващи се на принципи от Конвенцията на ООН за права на детето.

Център за образование, култура и екология 21

pdf_icon   Centar21_Obuchitelni-materiali_domashno-nasilie

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Социални дейности | Comments Off on За правата на детето – образователни материали за интерактивно обучение

Comments are closed.