Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Изследване на личното усещане за сигурност, доверието в институциите ивъзможностите за подобряване на средата за сигурност през 2016 година

By rraycheva | January 31, 2017

Фондация „Общество и сигурност“, 2017

pdf_icon   o_s_2017

В периода май – септември 2016 г. беше проведено изследване с цел да се да се измери личното усещане за сигурност на гражданите на Република България и да се установи какви са техните очаквания по отношение на националните политики за сигурност и дейността на правоохранителните институции.

ИЗВОДИ:

  1. Гражданите на България се чувстват несигурни за себе си и своите близки.
  2. Тенденцията е за влошаване на средата за сигурност през 2016 г. спрямо 2015 г.
  3. Полицията е институцията с най-голямо доверие, а съдът е на второ място с почти два пъти по-ниско доверие.
  4. Повече от 40% от респондентите не вярват на никоя от институциите и разчитат само на себе си или на приятели на властови позиции.
  5. Най-голямото притеснение на гражданите на България е да станат жертва на кражба или грабеж и бездействие на институциите.
  6. Гражданите на Република България биха се чувствали сигурни ако виждат реални и работещи политики за превенция и цялостна промяна на работата и взаимодействието между институциите.

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on Изследване на личното усещане за сигурност, доверието в институциите ивъзможностите за подобряване на средата за сигурност през 2016 година

Comments are closed.