Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Archive for June 6th, 2016

Публикувано е проучване на програмите, свързани с приобщаването на ромите, подкрепени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ЕИП и Норвежката програма

Monday, June 6th, 2016

Проучването разглежда 47 програми на ЕИП и Норвежката програма, свързани с приобщаването на ромите в 12 държави. От тях 27 програми в пет приоритетни страни – България, Чехия, Унгария, Румъния и Словакия – бяха избрани за по-нататъшен задълбочен анализ. Проучването установи, че се наблюдават някои положителни ефекти за ромите като една от техните целеви групи. […]