Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Archive for June 9th, 2016

Наръчник „Един за всички – всички за един – разработване и прилагане на методология на позитивни ролеви модели срещу дискриминацията в училище“

Thursday, June 9th, 2016

Център за приобщаващо образование за изграждане на приобщаваща училищна среда Настоящият наръчник предлага методология за работа с ученици от прогимназиален курс, разработена в рамките на проект „Един за всички – всички за един – разработване и прилагане на методология на позитивни ролеви модели срещу дискриминацията в училище“, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на […]

Аналитичен доклад по проект Наблюдение в съдилищата по административни и наказателни дела на бежанци и търсещи закрила в България

Thursday, June 9th, 2016

Настоящият доклад съдържа обобщените данни и основни изводи от проект „Наблюдение в съдилищата по административни и наказателни дела на бежанци и търсещи закрила в Република България”, реализиран с подкрепата на Програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014 г. Наблюдавани и анализирани са практиките в съдилищата по водене на съдебните процеси, тяхната […]

Сборник на съдебната практика по дела на непридружени деца, търсещи закрила

Thursday, June 9th, 2016

Първият за България Сборник на съдебната практика по дела на непридружени деца, търсещи закрила. Сборникът е предназначен да се използва от практикуващи юристи, юристи в областта на бежанското право и международното хуманитарно право, научни работници, студенти, а също и от съдии, прокурори, адвокати, както и отговорните административни органи и ведомства, , за да се съобрази […]