Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Archive for June 14th, 2016

Германският град Улм използва облака, за да ангажира гражданите при вземане на решения

Tuesday, June 14th, 2016

Германският град Улм трябва да вземе решение как да използва земята и сградите на Хинденбургските казарми. За да ангажира гражданите си пряко, да осъществи взаимодействие с тях и да се съобрази с тяхното мнение, Улм внедрява системата с отворен код OpenDoors, която работи на Microsoft Azure. Този проект се превръща в повратна точка в развитието […]