Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Archive for June 29th, 2016

Представяне на малцинствата в новите медии // REPRESENTATION OF MINORITIES IN THE NEW MEDIA

Wednesday, June 29th, 2016

Представяне на малцинствата в новите медии – анализ на професионалните журналистически стандарти в новите медийни практики, 2016 REPRESENTATION OF MINORITIES IN THE NEW MEDIA – ANALYSIS OF PROFESSIONAL JOURNALISTIC STANDARDS IN NEW MEDIA PRACTICES, 2016 Докладът се основава на констатациите от проекта за мониторинг, който анализира основните характеристики на 15 журналистическо отразявания на проблемите на […]