Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

За училището – с обич и омерзение

By rraycheva | June 13, 2016

pdf_icon    За училището – с обич и омерзение

Докладът е посветен на „различните” деца – деца с т. нар. „специални образователни потребности”, на деца от смесени бракове, от религиозни или етнически малцинства, на чужденци, мигранти и т .н.  – как те преживяват днешната българска образователна ситуация, как се справят с предизвикателствата на средата и как възприемат представеното в учебници и учебни помагала съдържание.

Тук са изложени резултати от проведени пет делиберативни срещи с по 8-12 ученици от първи до четвърти клас (включително деца с увреждания и от малцинства), 24 дълбочинни интервюта с учители (от държавни, общински и частни училища; включително ресурсни учители, училищни психолози, учители от проект „Заедно в час”) и три дискусии с родители, граждански активисти и експерти по образование.

София, 2015

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Образование/Култура, Социални дейности | Comments Off on За училището – с обич и омерзение

Comments are closed.