Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Политическа и инструментална рамка на ЕС в сферата на образованието. Интегриране на общозначимите ценности за толерантност и човешки права в образованието през идеята за единен европейски социален модел

By rraycheva | June 13, 2016

pdf_icon   Политическа и инструментална рамка на ЕС в сферата на образованието

Целта на настоящия анализ е да очертае развитието на обща концепция на ниво ЕС за образованието в европейските ценности на толерантност и мултикултурно разбирателство от най-ранна възраст.

София, 2015

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Образование/Култура | Comments Off on Политическа и инструментална рамка на ЕС в сферата на образованието. Интегриране на общозначимите ценности за толерантност и човешки права в образованието през идеята за единен европейски социален модел

Comments are closed.