Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Скрийнинг за толерантност и човешки права. Изследване на визуалното и текстовото съдържание на учебниците за начален етап на държавния образователен цикъл в България

By rraycheva | June 13, 2016

pdf_icon   Скрийнинг за толерантност и човешки права

Докладът „Скрийнинг за толерантност и човешки права. Изследване на визуалното и текстовото съдържание на учебниците за начален етап на държавния образователен цикъл в България“ изследва количествените и качествените измерения на образа на „различния“ в българските учебници и учебни помагала за начален курс – хора с увреждания, представители на различни етнически, религиозни, културни малцинства, както и съдържанието, свързано с основни общозначими ценности и морални норми. Цел на изследването е и да съпостави българските учебници и учебни помагала с тези от различни европейски държави.

София, 2016

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Образование/Култура | Comments Off on Скрийнинг за толерантност и човешки права. Изследване на визуалното и текстовото съдържание на учебниците за начален етап на държавния образователен цикъл в България

Comments are closed.