Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Ефективни мерки за интеграция на ромите в държавите-членки 2016

By rraycheva | June 30, 2016

Оценка на прилагането на рамката на ЕС за националните стратегии за интегриране на ромите и на препоръката на Съвета относно
Ефективни мерки за интеграция на ромите в държавите-членки
2016

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите
27 юни 2016

pdf_icon   roma-report-2016_en

roma

 

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Социални дейности | Comments Off on Ефективни мерки за интеграция на ромите в държавите-членки 2016

Comments are closed.