Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Ефектът на айсберга („скритата учебна програма“ на българското образование)

By rraycheva | June 13, 2016

pdf_icon   Ефектът на айсберга

Целта на този анализ е да подпомогне предотвратяването на (трогателно) предателство спрямо българските (образователни) традиции. За целта текстът предлага на вниманието на читателите един опит за историческа реконтекстуализация на някои ингредиенти на българското (начално) образование, които днес заварваме като синкретични, обективни, вечни и – следователно – неподлежащи на преднамерено управленско въздействие.

Казано директно, текстът е предназначен за всички онези учители, студенти, граждански активисти, родители и ученици, които имат куража да се опитват да влияят върху света, който градим заедно.

София, 2016

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Образование/Култура, Социални дейности | Comments Off on Ефектът на айсберга („скритата учебна програма“ на българското образование)

Comments are closed.