Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Германският град Улм използва облака, за да ангажира гражданите при вземане на решения

By rraycheva | June 14, 2016

Германският град Улм трябва да вземе решение как да използва земята и сградите на Хинденбургските казарми. За да ангажира гражданите си пряко, да осъществи взаимодействие с тях и да се съобрази с тяхното мнение, Улм внедрява системата с отворен код OpenDoors, която работи на Microsoft Azure. Този проект се превръща в повратна точка в развитието на общината. Гражданите получават възможност да задават въпросите си през уебсайт, а общинските служители – да им отговарят. Има възможност за коментари върху поставените от жителите въпроси, за да може да се създаде цялостна представа за общественото мнение.

Използването на облачните технологии в този случай се оказва подходящо решение поради няколко причини:

>> софтуерът може да бъде инсталиран много бързо в облака;

>> тъй като се използва за кратък период от време, но с непредвидимо натоварване, скалируема система като облака е най-подходяща]

>> спестява разходи за събиране на общественото мнение в сравнение с алтернативни методи и улеснява координирането на входящи заявки.

Улм вече разполага със скалируема платформа, която осигурява получаване на обратна връзка, информиране на гражданите за новости, споделяне на отговори и създаване на ясна представа за общественото мнение.

Цялата информация за проектът, внедрен от Улм, може да видите тук:

https://customers.microsoft.com/Pages/CustomerStory.aspx?recid=18353

Подобни решения намират все по-голямо приложение в България. Особено важни са за институции и публични власти, отворени към гражданите, техните предложения, мнения и визия за бъдещо развитие. Проекти, свързани с е-управление и взаимодействие с гражданите и гостите на общината, се подпомагат от програмите за трансгранично сътрудничество, ПРСР, ЕЕА Grants, ОП Добро управление и др.

 

* Microsoft Azure е съвкупност от интегрирани облачни услуги, които ви позволяват да сте бързи, да постигате повече и да спестявате пари. Облачните услуги в Azure включват услуги за анализ, изчисления, бази данни, мобилност, свързаност, съхранение и уеб приложения.

За контакти и подробности, свързани с решението и продуктите на Майкрософт, които могат да бъдат полезни и във вашата работа като представители на общинска администрация, можете да се свържете с нас на: [email protected]

Topics: Новини | Comments Off on Германският град Улм използва облака, за да ангажира гражданите при вземане на решения

Comments are closed.