Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Методически пособия за противодействие на езика на омразата в начален курс

By rraycheva | June 24, 2016

Националният център за безопасен интернет започна да разпространява по училищата методически пособия за противодействие на речта на омразата сред децата от 1-4 клас. Те включват:

Наръчникът за учителя и учебните тетрадки се разпространяват безплатно по заявки от училищата, които трябва само да поемат разходите за доставка. Заявки се приемат на [email protected] до изчерпване на наличното отпечатано количество.

Методиката е разработена в рамките на проекта “Деца, родители и учители срещу езика на омразата”, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, чиято цел е да противодейства на широкото разпространение на реч на омразата сред децата и тийнейджърите, както в интернет, така и в ежедневния живот.

pdf_icon

Наръчник за учителя

Работна тетрадка

Методика за противодействие на езика на омразата в начален курс на образованието

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Образование/Култура | Comments Off on Методически пособия за противодействие на езика на омразата в начален курс

Comments are closed.